siden 1986
© Jörg Becker 2023
Hva kobles til hva: Her finner du nettsidene til produktet hos BALMAR, med alle linker (nederst på sidene) http://www.balmar.net/sg200-battery-monitor/ House Bank: Forbruksbank. Shunten installeres riktig vei (som på bilde synlig) mellom MINUS av forbruksbatteriet og MINUS til fordelingen. Husk på strøm: Shunten er beregnet til 350A konstant / eller også 600A @ 10 min. Trøstere og startmotor trengs ikke nødvendigvis å kobles via shunt. Regnestykket A/Ampere : 3600 (sek) = Ah/s x sekunder = Ah utlading når enhetene brukes. Det pleier å være så lite at det er neglisjerbar ved målingen fordi blir ladet opp i bare minutter. Mht praktisk bruk er det vanligvis uten nytte, mens „dolys“ og kjøleskap som går hele tida er nødvendog å fange opp. Sort som kommer fra Batteri Minus kobles til øvre kobling på shunten. "Negative Bus Bar": Gar fra nedre kobling til skinna / FELLES-MINUS (der alle minus inkl. ladere, forbruk, er tilkoblet) NB: INGENTING skal være koblet til batteriet ellers, alt Minus må kobles til "Bus bar". Rødfarget kabel med montert sikring kobles til PLUSS av samme (forbruks-)batteriet. Auxillary/Starter-batteri Aux-1: (kan, men behøves ikke å være tilkoblet) Her kan det måles spenning fra f.eks. Startbatteriet. ORANGE kobles til POSTITIV (+) på startbatteriet (bruk gjerne en liten sikring <2A som kabelvern like ved batteriet) Batteri-Minus må da være koblet til FELLES-MINUS. Auxillary/Starter-batteri Aux-2: (kan, men behøves ikke å være tilkoblet) Her kan det måles spenning fra f.eks. andre Startbatteriet, eller Baugtrøster mm. ORANGE kobles til POSTITIV (+) på detbatteriet (bruk gjerne en liten sikring <2A som kabelvern like ved batteriet) Batteri-Minus av det batteriet må også være tilkoblet FELLES-MINUS. Tipps ang installasjon av Com kabel med „Deutsch“ kontakter: Kabelsettene kommer med en ende der pluggen er ferdig montert, og en ende som har ferdig presset kontakter men som er ikke ferdig montert. Meningen er at en ikke behøver å borre store hull når kabelen må f.eks. gjennom vanntette skott mm. => Monteringen er godt beskrevet i manualen og enkelt. MEN: husk at skissen i manualen vises fra bakside av Deutsch-kontakten, dvs der kablene stikkes inn. Det er viktig å forstå, slik at en ikke forveksler kabelfarger / riktig posisjon. Viktig: Husk på å oppdatere Programvaren som beskrevet i manualen. http://www.balmar.net/wp-content/uploads/2019/10/IS-SG2-0300.pdf Den vedlikeholdes fortløpende og registrerte feil fikses med det. http://www.balmar.net/sg200-upgrades/
FAQ Balmar
Monitor SG200 / 230
...din offisielle importør til produkter fra Balmar
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Dette er vår FAQ til produkter fra Balmar. Sjekk også andre FAQen (knappen i menyen øverst).Der behandler vi mange andre, allminelige spørsmål.