siden 1986
© Jörg Becker 2023
MC-612 Dual
Brukermanual (engelsk .pdf)
Regulator MC-612 for 2 dynamoer på samme motor MC-612 Dual kan styre enten 1 eller 2 dynamoer på samme motor. Regulatoren tylbyr måling av enten 1 dynamotemperatur og 2x batteritemperatur, eller 2x dynamotemperatur og 1x batteritemperatur. (sensorene bestilles separat i henhold til konfigurasjon) 8 faste programmer, som kan tilpasses etter behov. Universal, Standard bly-syre, Deep Cycle bly, Deep Cycle Gel, AGM, spiralcelle batterier, Halogen, og Lithium. Også MC-612 Dual kan justeres på nesten hver parameter som vises nedenfor. MC-612 Dual Charge Profil Slik arbeider MC-612 Regulatoren bruker en kombinasjon av både faste, justerbare, variable, og beregnete parametere for at batteriene lades i kortest mulig men også nødvendig tid, og å behandle både batteriene, dynamo og reimdrev mest skånsom. 1-2 Regulatoren starter med forsinkelse* slik at motor og reimsystemet kan varmes opp uten stor belastning. 2-3 Bulkfase begynner med softstart, og drives opp til fast eller innstillt spenning*. 3-4 Bulk værer et minste/fast tid* eller sålenge som regulatoren har beregnet at det skal være maksimalt*. 4-5 Overgang til absorpsjonsfasen, spenningen* reduseres litt*. 5-6 Absorpsjonsfase, enten fast* eller beregnet tid*. 6-7 Overgang, spenningen reduseres til Float. 7-8 Floatfase, regulatoren forblir på fast spennig* 8-9 Ny absorpsjonsfase, ved behov når dynamoen ikke klarte å holde spenningen konstant. (høy strømbelastning) 9-10 Absorpsjonsfase 10-11 Overgang til Float 11-12 Float 12- Motor stopper, regulatoren slås av. (* = kan justeres til enten faste eller balanserte verdier og tid. ) Belt Load Manager Kan redusere feltpotensialet for å redusere både dynamoeffekt og reimbelastning i 9 trins fra 100% til 55% Et veldig nyttig verktøy for å tilpasse dynamoen til systemet, for å eliminere ellers vanskelige problemer med dynamotemperatur og reimbelastning, og som tilbyr strømbegrensning for batterier hvis ønskelig. Tre-sifret display Vises koder, tilstands, spenninger, temperaturer, innstillinger, brukes for å velge programmer og justere innstillinger. Utvidet mulighet for justering etter faktiske behov Tid for startforsinkelse, overspennings-grense (varsling), grense for spenningskompensasjon, bulkspenning, bulk-tid, absorpsjons-spenning, absorpsjons-tid, Float-spenning, Float-tid, grense for lav spenning (varsling), felt-finjustering for både bulk og float, justering for dynamotemperatur (alarm/effektredusering/shut down), justering for batteritemperatur (alarm/shut down/karakteristikk). Detaljert funksjonsbeskrivelse finner du her. (straks, se “info sheed” så lenge.) Trenger du hjelp? Vi tilbyr litt anbefaling og “How to” under knappen “Hvordan å velge”. Dette gjelder for en rekke normale situasjoner men kan ikke ta med alt. Bare ta kontakt når du er usikker på noe, vi er ikke bare “internett-selger” men hjelper.
1. Start (start med delay/forsinkelse) 2. Bulkfase begynner med softstart 3. Bulkfase (minste & beregnet tid) 4. Absorpsjon, ramper til innstilt spenning 5. Absorpsjonfase (minste & beregnet tid) 6. Float, ramper til innstilt spenning
7. Float 8. Ny absorpsjon begynner (ved behov) 9. Absorpsjonfase (minste & beregnet tid) 10. Float begynner 11. Float 12. Off, når regulatoren slås av
...din offisielle importør til produkter fra Balmar
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk