siden 1986
© Jörg Becker 2023
MC-614 / MC-624
Brukermanualer (engelsk .pdf)
Regulator MC-614 (MC-624 kan nesten det samme, men for er 24V) MC-614 var Balmars flaggskip på regulatorene. (erstattet med MC-618) Den tilbyr maks 15A feltstrøm, to MC-6xx (for dobbeltmotor-installasjon) kan brukes med Centerfielder. 8 faste programmer, som hver kan tilpasses etter behov. Universal, Standard bly-syre, Deep Cycle bly, Deep Cycle Gel, AGM, spiralcelle batterier, Halogen, og Lithium. MC-614/624 Dual kan i tillegg justeres på nesten hver parameter som vises nedenfor. MC-614 Dual Charge Profil Slik arbeider MC-614 Regulatoren bruker en kombinasjon av både faste, justerbare, variable, og beregnete parametere for at batteriene lades i kortest mulig men også nødvendig tid, og å behandle både batteriene, dynamo og reimdrev mest skånsom. 1-2 Regulatoren starter med forsinkelse* slik at motor og reimsystemet kan varmes opp uten ytteligere belastning. 2-3 Bulkfasen begynner med softstart og drives opp til fast eller innstillt spenning*. 3-4 Bulk værer et minste/fast tid* eller sålenge som regulatoren har beregnet at det skal være maksimalt*. 4-5 Overgang til absorpsjonsfasen, spenningen* reduseres litt*. 5-6 Absorpsjonsfase, enten fast* eller beregnet tid*. 6-7 Overgang, spenningen reduseres til Float. 7-8 Floatfase, regulatoren forblir på fast spennig* 8-9 Ny absorpsjonsfase, ved behov når dynamoen ikke klarte å holde spenningen konstant. (høy strømbelastning) 9-10 Absorpsjonsfase 10-11 Overgang til Float 11-12 Float 12- Motor stopper, regulatoren slås av. (* = kan justeres) Belt Load Manager Kan redusere feltpotensialet for å redusere både dynamoeffekt og reimbelastning i 9 trins fra 100% til omtrent 50% Et veldig nyttig verktøy for å tilpasse dynamoen til systemet, for å eliminere ellers vanskelige problemer med dynamotemperatur og reimbelastning, og som tilbyr strømbegrensning for batterier hvis ønskelig. Tre-sifret display Vises koder, tilstands, spenninger, temperaturer, innstillinger, brukes for å velge programmer og justere innstillinger. Utvidet mulighet for justering etter faktiske behov Tid for startforsinkelse, overspennings-grense (varsling), grense for spenningskompensasjon, bulkspenning, bulk-tid, absorpsjons-spenning, absorpsjons-tid, Float-spenning, Float-tid, grense for lav spenning (varsling), felt-finjustering for både bulk og float, justering for dynamotemperatur (alarm/effektredusering/shut down), justering for batteritemperatur (alarm/shut down/karakteristikk). Trenger du hjelp? Vi tilbyr litt anbefaling og “How to” under knappen “Hvordan å velge”. Dette gjelder for en rekke normale situasjoner men kan ikke ta med alt. Bare ta kontakt når du er usikker på noe, vi er ikke bare “internett-selger” men hjelper.
1. Start (start delay/forsinkelse) 2. Bulkfase begynner med softstart 3. Bulkfase (minste & beregnet tid) 4. Absorpsjon begynner 5. Absorpsjonfase (minste & beregnet tid) 6. Float/Vedlikehold begynner
7. Float 8. Ny absorpsjon begynner (ved behov) 9. Absorpsjonfase (minste & beregnet tid) 10. Float begynner 11. Float 12. Regulatoren slås av
...din offisielle importør til produkter fra Balmar
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
Obs:     Nye MC-618 er her!Se egen beskrivelse.MC-614 står her beskrevet en stund til, så blir sidene byttet.