Start Balmar Hvorfor Hvordan å velge Regulatorer & tilbehør Adapter Valeo på Yanmar 6 - serie AT - serie 94 - serie 95 - serie 97 - serie 98 - serie reimhjul 6-98 serie Dynamo tilbehør Brakket, fester & tilbehør AltMount Duo Charge Tilbehør ellers eldre Manualer FAQ Balmar USA ----------------------- Balmar, du og vi i Norge til Verksted & Verft
siden 1986
© Jörg Becker 2017
Hvilken dynamo Er det dags at det enten trengs eller en bare ønsker en komplett forbedring på dynamo-ladesystemet da kan produkter fra Balmar være et naturlig valg. Balmar dekker det meste imellom “plugg & play“-dynamoer, som gir bra forbedring mens den ikke krever stor forandring på reimdrevet, og super-heavy-duty systemer som klarer å forsyne også voldsomt forbruk og å lade tyngste batteribanker. Fordelen med Balmar er at produsenten tilbyr dynamoer som er både effektive og stabile, samtidig disse parres med regulatorer som tillater at alle parametere ang. bl.a. reim-. dynamo- og motorbelastning, temperaturer, og ikke minst innstilling til batteriene kan tilpasses både detaljert og nøyaktig etter behov. Med det blir det mulig å hente ut maksimal effekt av hele systemet uten å måtte slite på det svakeste ledd. Og det forklarer i grunn hele hemmeligheten om et konsept som virker siden godt over 30 år allerede. Balmar med AltMount tilbyr nå også et stadig voksende antall reimsystemer for virkelig enkelt ettermontering. AltMount tillater montering av både bedre og mye kraftigere dynamoer på motorer som opprinnelig ikke har hatt tilstrekkelig reimdrev for det. Avhengig både reim, batteri og forbruk, men også fester. Dynamoer velges etter enkle regler som skal ivaretar behov av alle omstendigheter. De første grunnlagene er vanligvis 1. dimensjoner 2. feste 3. reimdrevet som skal levere kraft 4. maksimal motorturtall / tillatt turtall på dynamoen 5. batteribanken som skal lades og/eller forbruk som skal forsynes 6. temperaturforhold og tid som enten kan eller må til i regnestykkett for å lade batterier optimal. 7. mulig dynamoeffekt iht. temperatur og turtall. Balmar tilbyr forskjellige serier til ulike forhold, alle dynamoer er P-type, som betyr brukes med positiv regulering. Har man fysisk god plass for en stor dynamo, og finnes det enten reimdrev som passer allerede eller mulighet for å skifte til noe tilstrekkelig kraftoverføring, da er det dynamoer i klasses “large frame” og større som skulle foretrekkes. “Large frame” flest gir fysik god luftflyt, dermed bedre kjøling og reserver som gjør at slike dynamoer flest kan arbeide bedre og uten særlige begrensninger. Hos Balmar begynner large frame for tiden med 94- og 95-series og avslutter med 97-series og 98-series som er “extra large frame” for heavy-duty-systemer med opp til 310A. Større er ofte bedre, men finner dessverre ikke plass på alle motorer. 6-series og nye AT-series derimot er beregnet for alt der det finnes begrenset plass og/eller reimkraft og dekker nesten alle motorer og vanlige festeordninger. 6-series leveres for 12V med ratet effekt 70A, 100A, 120, 150A, og til 24V med 70A. På tross av “smal frame” konstruksjon tilbyr også 6-series en rekke kraftige forskjell i forhold til de fleste standard-dynamoer. 6-series leveres inkludert intern regulator, men tilbyr også mulighet for enkelt tilkobling av Balmars eksterne regulatorer og bruk av alle funkjoner og muligheter med det. AT-series brukes sammen med regulator MC-614 (12V) og er en nyutvikling med “hårnåle”-stator som klarer på tross av smal-frame-konstruksjon å levere hele 165A eller 200A. Både 6- og AT-series selges enten separat, eller fordelaktig som sett med regulator, sensorer og kabelsett. Eiere av Yanmar motorer finner mye utvalg fordelt i både 6-, AT-, 94-series, spesielle festesett og strammere, mm. Mer informasjon om effektiv og enkelt forbedring av reimsystemer finnes under knappen “AltMount” AltMount tilbyr også en del tilbehør for dobbelt-montering av dynamoer. Husk: Optimalisering betyr å kunne lade batterier både optimalt og så rask som mulig, men også å minske dynamoens belastning. Begge deler kan ordnes med forskjellige dynamoer, men også med forskjellige regulatorer og etter behov. Mer informasjon om både regulatorer og virkning finnes på websidene om regulatorene og på FAQ.
Flagg Start N Produkter Tjenester Tilbud & News Teknisk FAQ Obs: butikksidene stenges etter 15 minutter uten aktivitet! Impressum