siden 1986
© Jörg Becker 2023
til Verksted & Verft
Energilagring på batterier, ladere og dynamoer ha nok alltid vært et sentral tema. Dagens batterier og gjennomsnittlig batterikapasitet + ofte stor parallell forbruk krever enda mer fra ladekildene. Så blir det flere og flere som har behov for et godt og kontrollerbar ladesystem. Balmar tilbyr utprøvd material av høy kvalitet og mange muligheter for å tilpasse systemene etter behov. Vi anbefaler å reagere tidlig og å forberede seg på det som trolig også dine kunder kommer til å spørre om. Verksteder & Verft Den norske kysten er lang. Vi ønsker kontakt med flere registrerte verksteder, over hele landet, som driver med både salg, installasjon og service på ladesystemer, slik at vi kan sende interesserte kunder til dere. Verft & Båtbygging Båt- og ombyggere befinner seg i en ny situasjon. En del kunder kan nok fortsatt nøye seg fint med enkle dynamoer og regulering. Mange flere derimot ser allerede i forkant at de ønsker noe bedre komfort, eller har økt behov for energi og et bedre ladesystem enten nå, eller om bare en liten stund. Og ser ikke kundene dette selv da har man en god grunn for å minne på det. Så er det en fordel å kunne tilby forskjellige varianter, ikke minst siden det alltid er både billigere og mye bedre å installere bedre og effektivere systemer med en gang, istedenfor å rette opp etter hvert. Interessert i å være med? Send gjerne litt uformell informasjon om din bedrift, så tar vi kontakt. Er du “sluttforbruker” (som det heter så fint) og ønsker å få et bedre ladesystem montert? Send gjerne noe informasjon til din lokale verksted, så kan de ta kontakt med oss for å snakke om det tekniske.
...din offisielle importør til produkter fra Balmar
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk